Honda Civic e:HEV

Civic e:HEV

Uitvoeringen en specificaties
Vergelijk tot drietwee Civic e:HEV uitvoeringen
  • Elegance
  • Sport
  • Advance
  • Elegance
  • Sport
  • Advance
  • Elegance
  • Sport
  • Advance
Motor
Type Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid
Cilinderinhoud (cm3) 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993
Motor i-MMD i-MMD i-MMD i-MMD i-MMD i-MMD i-MMD i-MMD i-MMD
Type Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive
Emissienorm EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D
Brandstof Loodvrij 95 (E10) Loodvrij 95 (E10) Loodvrij 95 (E10) Loodvrij 95 (E10) Loodvrij 95 (E10) Loodvrij 95 (E10) Loodvrij 95 (E10) Loodvrij 95 (E10) Loodvrij 95 (E10)
Fiscaal vermogen(pk) 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Prestaties
Maximaal elektrisch vermogen (kW) 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Maximaal elektrisch vermogen (pk) 184 184 184 184 184 184 184 184 184
Elektrisch maximum koppel (Nm) 315 315 315 315 315 315 315 315 315
Maximaal thermisch vermogen (kW bij t/min) 105 bij 6000 105 bij 6000 105 bij 6000 105 bij 6000 105 bij 6000 105 bij 6000 105 bij 6000 105 bij 6000 105 bij 6000
Maximaal thermisch vermogen (pk bij t/min) 143 bij 6000 143 bij 6000 143 bij 6000 143 bij 6000 143 bij 6000 143 bij 6000 143 bij 6000 143 bij 6000 143 bij 6000
Maximaal thermisch vermogen (Nm bij t/min) 186 bij 4500 186 bij 4500 186 bij 4500 186 bij 4500 186 bij 4500 186 bij 4500 186 bij 4500 186 bij 4500 186 bij 4500
Maximaal snelheid 180 180 180 180 180 180 180 180 180
0 tot 100 km/u (sec) 7,8 7,9 8,1 7,8 7,9 8,1 7,8 7,9 8,1
Geluidsniveau (dB) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
WLTP-verbruik en -emissies
Verbruik -lage snelheid (l/100km) 4,2 4,4 4,5 4,2 4,4 4,5 4,2 4,4 4,5
Verbruik -gemiddelde snelheid (l/100km) 3,9 4,1 4,2 3,9 4,1 4,2 3,9 4,1 4,2
Verbruik -hoge snelheid (l/100km) 4,2 4,5 4,5 4,2 4,5 4,5 4,2 4,5 4,5
Verbruik -zeer hoge snelheid (l/100km) 5,9 6,2 6,2 5,9 6,2 6,2 5,9 6,2 6,2
Verbruik -gecombineerd (l/100km) 4,7 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0
C02-emissies - min./max. (g/km) 89 / 133 93 / 140 95 / 141 89 / 133 93 / 140 95 / 141 89 / 133 93 / 140 95 / 141
C02-emissies - gemengde cyclus (g/km) 108 113 114 108 113 114 108 113 114
Afmetingen
Lengte (mm) 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551
Breedte (mm) 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802
Breedte met ingeklaptebuitenspiegels (mm) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Breedte met buitenspiegels (mm) 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082
Hoogte (mm) 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
Wielbasis (mm) 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734
Spoorbreedte voor (mm) 1547 1537 1537 1547 1537 1537 1547 1537 1537
Spoorbreedte achter (mm) 1586 1576 1576 1586 1576 1576 1586 1576 1576
Bodemvrijheid - met bestuurder (mm) 128 128 128 128 128 128 128 128 128
Bodemvrijheid - bij maximale belasting (mm) 111,70 108,60 112,10 111,70 108,60 112,10 111,70 108,60 112,10
Draaicircel - tussen muren (m) 11,0 11,6 11,6 11,0 11,6 11,6 11,0 11,6 11,6
Aantal stuuromwentelingen van aanslag tot aanslag 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2
Inhoud
Brandstoftank (liter) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Maximum aantal personen 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Koffervolume - achterbank op de plaats 410 410 404 410 410 404 410 410 404
Koffervolume - achterbank met ondervak 415 415 409 415 415 409 415 415 409
Koffervolume - neergklapte achterbank tot dak 1220 1220 1187 1220 1220 1187 1220 1220 1187
Koffervolume - neergeklapte achterbank tot ruit 820 820 814 820 820 814 820 820 814
Gewicht
Gewicht leeg en rijklaar (kg) 1517 1533 1533 1517 1533 1533 1517 1533 1533
Gewicht maximaal toegelaten gewicht (kg) 1865 1930 1930 1865 1930 1930 1865 1930 1930
Nuttig laadvermorgen (kg) 348 397 397 348 397 397 348 397 397
Gewicht toegestaan maximum per voor- en achteras (kg) 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895
Gewicht maximaal aanhanger ongeremd (kg) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Gewicht maximaal aanhangwagen geremd (kg) 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Maximale verticale belasting van de aanhangwagen (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Maximale dakbelasting (kg) 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Veiligheid
ABS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Airbags - bestuurder en passagier vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Airbags - SRS bestuurder yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Airbags - SRS passagier vooraan uitschakelbaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Airbags - knieën - bestuurder en voorpassagier yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Airbags - centraal vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Airbags - zijdelingse airbags voor- en achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Airbags - gordijnairbags voor- en achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veiligheidgordel voor- en achter (ELR) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ISOFIX/I-SIZE-verankeringen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Anti-whiplashhoofdsteunen vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektronische remkrachtverdeling yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Noodremhulp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatisch noodstopsignaal yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Waarschuwingssysteem voor frontale aanrijdingen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Aanrijdingpreventiesysteem door remmen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Aanrijdingpreventiesysteem door regeling van het gaspedaal yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatisch remmen bij lage snelheid yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatische opvolging bij lage snelheid yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Instelbare snelheidsbegrenzer yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Intelligente snelheidsbegrenzer yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verkeersborden herkenning yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Controlesysteem bandenspanning yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Noodoproepsysteem (eCall) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Lane Departure Warning yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Lane Keeping Assist System yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Road Departure Mitiation yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektronische trajectcorrector yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Dodehoekbewaking met waarschuwing yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Fileassistent yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatisch opklapbare motorkap yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektronische mobilisatiesysteem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Centrale vergrendeling yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Alarmsysteem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Instelbare vergrendeling deuren yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Sleutelloos ontgrendel- en startsysteem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Oprolbare bagageafdekking yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Interieur
Inzetstukken deuren vooraan Matt Black Gloss Black Gloss Black Matt Black Gloss Black Gloss Black Matt Black Gloss Black Gloss Black
Inzetstukken deuren achteraan Matt Black Matt Black Gloss Black Matt Black Matt Black Gloss Black Matt Black Matt Black Gloss Black
Zwarte geprofileerde inzetstukken met antispoor Middenconsole Middenconsole Middenconsole en bedieningspanelen van de deuren Middenconsole Middenconsole Middenconsole en bedieningspanelen van de deuren Middenconsole Middenconsole Middenconsole en bedieningspanelen van de deuren
Verchroomde deurhandgrepen binnen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Sportpedalen no yes yes no yes yes no yes yes
Stuurwiel - leder yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Zwart stoffen bekleding yes no no yes no no yes no no
Bekleding in synthetisch leder en stof no yes no no yes no no yes no
Bekleding in echt zwart leder no no yes no no yes no no yes
Bekleding in zwarte stof Centrale armsteun en deuren en deurbekleding Deurbekleding Centrale armsteun en deuren en deurbekleding Deurbekleding Centrale armsteun en deuren en deurbekleding Deurbekleding
Bekleding in zwart kunstleder Centrale armsteun en armsteunen deuren Centrale armsteun en armsteunen deuren en deurbekleding Centrale armsteun en armsteunen deuren Centrale armsteun en armsteunen deuren en deurbekleding Centrale armsteun en armsteunen deuren Centrale armsteun en armsteunen deuren en deurbekleding
Functies, technologie en prestaties
Optimaliseringssysteem AHA yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Uitschakelbare ECON-functie yes yes yes yes yes yes yes yes yes
4 rijmodi yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatische elektrische parkeerrem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Remkrachtbehoud yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrische, variabele stuurbekrachtiging yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Hulp bij starten op een helling yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Weergave met meerdere informatie 7 inch 7 inch 10,2 inch 7 inch 7 inch 10,2 inch 7 inch 7 inch 10,2 inch
Bediening van de remmen/regeneratieve vertragingen (paletten) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Comfort en ergonomie
Stopcontact voor accessoires (vooraan en in koffer) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatische airconditioning met twee zones yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Ventilatie achteraan yes yes yes yes yes yes
Binnenspiegel automatisch dag/nacht yes yes yes yes yes yes
Buitenspiegels Asferisch aan bestuurderszijde yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Buitenspiegel Elektrisch verstelbaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Buitenspiegels Verwarmbaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Buitenspiegels Elektrisch inklapbaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Buitenspiegels met afstandbediening yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatische ruitenwissers yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Adaptieve snelheidsregelaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrische ruiten (voor- en achteraan) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Ruiten met afstandsbediening yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Make-upspiegels in zonneklep yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Stuur in hoogte en diepte verstelbaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verwarmd stuurwiel yes yes yes
Verwarmde stoelen vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar Handmatig Handmatig Elektrisch Handmatig Handmatig Elektrisch Handmatig Handmatig Elektrisch
Stoelen vooraan elektrisch verstelbare lendensteun Bestuurder Bestuurder Bestuurder en Passagier Bestuurder Bestuurder Bestuurder en Passagier Bestuurder Bestuurder Bestuurder en Passagier
Bestuurderstoel elektrisch verstelbaar (8-voudig) yes yes yes
Passagiersstoel vooraan elektrisch verstelbaar (4-voudig) yes yes yes
Opbergvak in rugleuning bestuurdersstoel yes yes yes
Opbergvak in rugleuning passagiersstoel yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Armsteun bestuurder en passagier yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Centrale armsteun achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
60/40 deelbare achterbank yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Bevestigingen bagagenet yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Parkeersensoren (4 voor en 4 achter) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Achteruitrijcamera yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Brilopbergvak yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Witte sfeerverlichting (dakhemel) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Interieursfeer
Verlichting in Make-upspiegel yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verlichting in Handschoenkastje yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Leeslampje vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Leeslampje achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Witte meterverlichting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Kofferverlichting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Audio en communicatie
Honda CONNECT met navigatie (9inch aanraakscherm, radio AM/FM/DAB, Apple CarPlay en Android Auto) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Apple CarPlay draadloos yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Handenvrij telefoonsysteem Bluetooth TM yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Digitale Radio DAB yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Compabiliteit met My Honda+ no no no no no no no no no
Premium Audiosysteem van BOSE no no yes no no yes no no yes
Luidsprekersaantal 8 8 12 8 8 12 8 8 12
Luidsprekers - tweeter vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Luidsprekers - centraal vooraan no no yes no no yes no no yes
Speakers - Subwoofer no no yes no no yes no no yes
Audiobediening aan stuur yes yes yes yes yes yes yes yes yes
USB-aansluitingen - 2 vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
USB-aansluitingen - 2 achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Draadloze oplader no yes yes no yes yes no yes yes
Koetswerk
Type antenne - haaienvin in koetswerkkleur yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Deurhandgrepen in koetwerkkleur yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Zwarte buitenspiegels no yes no no yes no no yes no
Raambekleding (weinig glans) Verchroomd Gloss Black Verchroomd Verchroomd Gloss Black Verchroomd Verchroomd Gloss Black Verchroomd
Donker getinte achterruiten yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Panoramisch dak no no yes no no yes no no yes
Verlichting
Automatische koplampen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Koplampen met automatische hoogteregeling yes yes yes yes yes yes yes yes yes
LED dagrijverlichting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Mistlampenvooraan - LED LED - LED LED - LED LED
Vertragingssysteem voor ontsteken/doven van de lichten yes yes yes yes yes yes yes yes yes
LED koplampen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Actief grootlichtsysteem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Adaptief grootlichtsysteem no no yes no no yes no no yes
LED richtingaanwijzers voor- en achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Velgen en banden
Reparatiekit voor lekke banden Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
17 inch lichtmetalen velgen - tweekleurig diamanteffect Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
18 inch lichtmetalen velgen - Gloss Black Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
18 inch lichtmetalen velgen - tweekleurig diamanteffect Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Bandenmaat 215 / 50 R17 93W 235 / 40 ZR18 91W 235 / 40 ZR18 91W 215 / 50 R17 93W 235 / 40 ZR18 91W 235 / 40 ZR18 91W 215 / 50 R17 93W 235 / 40 ZR18 91W 235 / 40 ZR18 91W
Hybride-Lithiumbatterij
Batterij-cappaciteit (kWh) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Batterij-aantal cellen 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Batterij-gewicht (kg) 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
Honda Civic e:HEV

Ik heb interesse in de Honda Civic e:HEV